BEMEESTEREN

Dit woord bestaat officieel nog niet, al wordt het wel eens gebruikt in de betekenis van “overmeesteren, iets de baas worden”. Ik ga het in een andere betekenis gebruiken.

De Christenunie komt met een voorstel: Meer kerels in de klas.

14% van de leerkrachten in het basisonderwijs is man. In onze PA-klas was, meer dan 40 jaar geleden, 30% man. Gehalveerd dus. In de loop van de jaren heb ik dat goed gemerkt. Op mijn eerste school waren er meer mannen dan vrouwen. Toen waren de laagste 2 klassen voor de juffen en de hoogste voor de mannen. Waarschijnlijk was de gedachte, dat de vrouwen, als moederlijke, verzorgende personen, beter bij de kleintjes pasten en de stoere mannen bij de grootste kinderen. Op mijn tweede school, in Pretoria, was er maar 1 man, samen met 3 vrouwen. Op andere scholen, waar ik gewerkt heb, waren er soms alleen vrouwen. Vrouwen bejuffen de scholen dus.

Is dat reden om je zorgen te maken? Ja, ik vind van wel. Niet, omdat vrouwen hun mannetje niet staan (een discriminerende uitdrukking??). Niet alle juffen zijn zacht en toegeeflijk en niet alle mannen zijn stoer en stralen gezag uit. Dat hangt helemaal van de persoon af. Het kan ook heel goed andersom. Ik denk, dat je in een gemengd team, anders met elkaar omgaat. Mannen kijken vaak anders tegen bepaalde zaken aan dan vrouwen. Als je bijvoorbeeld een nieuwe methode voor taal wilt kiezen, ik noem maar een dwarsstraat, zal een man op andere dingen letten dan een vrouw en krijg je een breder beeld. Een man zal sneller met de kinderen lekker gaan voetballen of een potje gaan stoeien met de jongens, dan een vrouw. Dat heb ik wel gemerkt op de scholen, waar alleen vrouwen werkten. (Met stoeien moet je tegenwoordig ook al oppassen, want voor je het weet, kun je van mishandeling of erger worden beschuldigd). Erg is dat: vroeger dacht ik er niet eens bij na, als ik even een arm om een kind heensloeg of iemand tegen me aan drukte om te troosten. De laatste jaren dacht ik er wel bij na. Maar dat is een ander verhaal.). Bovendien wordt zo de indruk gewekt, dat het basisonderwijs iets voor vrouwen is en dat stimuleert jongens natuurlijk niet om naar de PABO te gaan. En, laten we eerlijk zijn, mannen zijn fysiek sterker dan vrouwen, dan is het heel handig, als er mannen aanwezig zijn om de zwaardere klussen te doen.

De Christenunie wil dus meer mannen voor de klas. Ze werken samen met allerlei onderwijskundigen. De plannen zijn nog niet uitgewerkt en ik ben heel benieuwd, hoe die er uit gaan zien. Het beeld van “knippen en plakken” bestaat blijkbaar nog steeds. Ironisch is dat, want anderen menen, dat er te weinig geknipt en geplakt wordt. Zelfs de kleuters zitten al aan tafeltjes toetsen te maken. Moet de opleiding anders worden? Moeten er meer mogelijkheden komen om carrière te kunnen maken? Moet het salaris aantrekkelijker worden? Dat lijkt me niet verkeerd, want collega’s, die van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gingen, vertelden, dat de werkdruk lager en het salaris hoger was.

Hoe gaan ze deze problemen bemeesteren?

 

Reactie plaatsen

Reacties

Bernard Beuving
7 jaar geleden

Hallo Tjallie
Zit bij jullie in Steenwijk een zeker Berry Vinke in de kerk?
Hoor graag van je
0521 599 178

Groet,
Bernard